2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szent Flórián-díj felhívás
2021.04.16. 16:40
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának 19/2007. 
(V. 30.) B-L. Ö. többször módosított rendelete határozza meg az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjét, ezen belül a Szent Flórián-díjat.
 
 A díj adományozásához javaslatot tehet bármely települési és nemzetiségi képviselő, a jegyző, kerületi polgár, kerületi egyház, intézmény, társadalmi, civil szervezet, kerületi rendészeti szervek, kerületi érdekképviseleti szerv, kerületi szakmai egyesület.
 
A javaslatokat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának polgármesteréhez címezve kell benyújtani 1 példányban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 5.) vagy a polgarmester@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címre küldve 2021. április 28-ig; beadása folyamatos.
 
Szent Flórián-díj annak adományozható, aki a kerületben a katasztrófa-, tűzvédelmi feladatok ellátása során kiemelkedő helyállást tanúsít. 
Évente egyszer, legfeljebb 1 személy részére adományozható.
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:
 
 
 
 
 
Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester