2019. 06. 19. szerda, Gyárfás napja
Tájékoztatás
2018.04.18. 12:58
A Nemzeti Közművek tájékoztatója induló gázközmű-fejlesztés kapcsán
 

Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy az ingatlanuknál

 

2018-s ÉVBEN GÁZVEZETÉK FELÚJÍTÁST KÍVÁNUNK VÉGEZNI

a Magyar, Reáltanoda és Szép utcákban

 

A munkavégzés során az ingatlanukat közvetlenül ellátó, közterületi gázelosztó vezeték az épület telekhatáráig kicserélésre kerül. Ezen rekonstrukciós beruházást – a gázszolgáltatás színvonalának és biztonságának javítása érdekében – az NKM Földgázhálózati Kft. végzi.

 

A rekonstrukciót követően a megépített új gázelosztó vezeték üzembe helyezésének időtartama alatt a gázszolgáltatást szüneteltetjük. Ennek pontos időpontjáról és időtartamáról a későbbiekben – az épületben kihelyezett tájékoztatón – értesítjük Önöket.

 

A gázszolgáltatás újbóli elindítása előtt az Önök tulajdonában lévő vezeték rendszeren –jogszabályi kötelezettség miatt– tömörségmérést kell végeznünk. A gázszolgáltatást csak a vizsgálat megfelelő eredménye esetén tudjuk ismételten biztosítani. Abban az esetben, ha ingatlanuk gázellátó rendszere tömörtelennek minősül, azaz szivárgás tapasztalható a gázszolgáltatást a hiba kijavításáig szüneteltetnünk kell.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (6) bekezdése szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása, az ingatlantulajdonosok kötelezettsége és költsége, ennek megfelelően kötelesek gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

A felújítás várható időpontjáról a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon tájékozódhatnak az érintett ingatlan tulajdonosok.

 

Az NKM Földgázhálózati Kft. javasolja a tisztelt ingatlantulajdonosoknak, hogy az épület gázvezeték rendszerét a vezeték-felújítási munkáink megkezdése előtt szakértővel vizsgáltassák felül elkerülendő a gázszolgáltatás kényszerű szüneteltetéséből eredő kellemetlenségeket!

 

Szakértői vizsgálatokat végző további cégek listája az alábbi honlapokon található: www.mkeh.hu,  www.mmk.hu

 

Munkáink sikeres és zavartalan lebonyolítása közös érdekünk, ezért segítő együttműködésükre számítunk!

 

Köszönettel

 

 

 

NKM Földgázhálózati Kft.

 

Tel.:         0614771323, 0614771298

Telefax:   0614771236

 

foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu