2019. 11. 14. csütörtök, Aliz napja
2.3.1.8.
Személyes
gondoskodás formája
Hajléktalanok nappali melegedője
 Rövid leírás A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére
- a közösségi együttlétre,
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.
A szolgáltatást biztosító intézmény  Oltalom Karitatív Egyesület
 Címe 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Levelezési cím: 1410 Budapest, Pf. 200.
Telefon/Fax: (06-1-)314-0668
 Telephelyek: Oltalom Karitatív Egyesület
1086 Budapest, Dankó u. 9.
 Ellátási körzetek: Belváros-Lipótváros közigazgatási területe
 Ügyfélfogadási időpontok: Az év összes napján reggel 8 és 11 óra, illetve 14 és 16 óra között.
Az év összes napján 12 és 13 óra között egy tál meleg étel kerül kiosztásra, körülbelül 150 vendég részére.
 Igénylő bármely hajléktalan személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyen nyitvatartási időben postai úton
telefonon
 Az ügyintézés díja nincs
hajléktalanok nappali melegedőjének térítési díja térítésmentes
 Szükséges iratok érvényes ÁNTSZ által kiadott fertőtlenítési igazolás illetve 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő papír
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása