2019. 06. 19. szerda, Gyárfás napja
2.3.1.2.
Személyes
gondoskodás formája
Házi segítségnyújtás
 Rövid leírás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell:
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
A gondozási szükséglet vizsgálata céljából szakértői bizottság működik, melynek egyik tagja az intézményvezető által kijelölt szociális szakértő, másik tagja a jegyző által delegált szociális ügyintéző, harmadik tagja az ORSZI által delegált szociális szakértő.
A szakértői bizottság a gondozási szükségletet megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. A házi segítségnyújtásra kiállított szakvélemény, illetve másolata valamennyi további házi segítségnyújtást biztosító, az idősotthoni ellátásra kiállított szakvélemény, illetve másolata pedig valamennyi további idősotthoni ellátást vagy házi segítségnyújtást biztosító intézménynél, szolgáltatónál felhasználható a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.
Sürgős esetben a szolgáltatás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 3 hónapi időtartamra gondozási szükséglet megállapítása nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.
A szolgáltatást biztosító intézmény  Egyesített Szociális Intézmény
 Címe 1056 Budapest, Havas u. 2.
Tel./Fax: 302-0100, 302-3308, Fax: 302-3307
 Telephelyek: Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központ:
1053 Budapest, Kossuth L. u. 3. Tel./Fax: 317-3584
 Ellátási körzetek: Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központhoz tartozik Belváros-Lipótváros közigazgatási területe
 Ügyfélfogadási időpontok: munkanapon: 8.00-16.00
 Igénylő Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyen nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 Az ügyintézés díja nincs
Házi segítségnyújtás térítési díja jövedelem arányos a 13/2008. (III. 19.) Ök. sz. rendelet szerint
 Szükséges iratok - kérelem
- jövedelem nyilatkozat
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról.és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása