2016. 08. 24. szerda, Bertalan napja
2016.07.12. 16:00
 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest V. kerület Polgármesteri Hivatalában 2016. augusztus 1. napjától 2016. augusztus 12. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Részleteket a hajtás után találja.

2016.05.03. 11:24
 Tisztelt Belvárosi Lakos!
Tisztelt Látogató!

Belváros Önkormányzata folytatja a kerület utcáinak felújítását. Célunk, hogy Belváros közterületei sorban mind megújulhassanak a mai kor elvárásainak megfelelően.
2016.01.28. 10:28
 

Budapesten már nem indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása

 

A 2016. január 27-i, szerdai mérési eredmények csütörtök hajnali értékelése alapján már nem indokolt a szmogriadó enyhébb fokozatának fenntartása, mivel a szálló por (PM10) szintje egy fővárosi mérőponton sem haladta meg a tájékoztatási küszöbértéket, öt esetben a tájékoztatási küszöbérték (75 µg/m3) és az egészségügyi határérték (50 µg/m3) közötti légszennyezettség alakult ki, hat mérőponton az egészségügyi határértéket sem érte el. Részleteket a hajtás után találja.

2016.01.13. 11:01
 

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának kiemelt célja, hogy lehetőséget teremtsen a kerületben élők számára az egészségmegőrzésre, elkerülve a későbbi betegségek kialakulását. Az Egészségügy és Szociális Bizottság a Belvárosban élő aktív, 50. életévét betöltött, még nem nyugdíjas korú lakosság részére egészségmegőrző-karbantartó programot indít 2016-ban önkormányzati támogatással, immár hatodik alkalommal. Részleteket a hajtás után találja.

2016.01.13. 10:58
 

 

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 19/2007.
(V. 30.) B-L. Ö. többször módosított rendelete határozza meg az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjét. Az önkormányzati kitüntetések közül a Pro Civibus Díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.  Részleteket a hajtás után találja.

2016.01.11. 11:20
 

 

A felsőoktatási intézmények minden évben – kérelem alapján - díszoklevelet adományoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónői, tanítói és/vagy tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelőtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétől számított – legalább – 30 évet pedagóguspályán töltöttek.

Az érintetteket a polgármester október hónap folyamán, ünnepségen látja vendégül.

A díszoklevél iránti kérelmet azok a nyugdíjas pedagógusok nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály oktatási csoportjánál, (1051.Erzsébet tér 4. I. emelet 113-as iroda) akik kerületünkben élnek, illetve itt dolgoztak. A kérelem benyújtásának határideje: 2016. március 7.

Részleteket a hajtás után találja.
2016.05.13. 09:09
 

Tisztelt Belvárosi Polgár!

 

A Belváros új Főutcájának kiépítése I. ütem projekt keretén belül már átépült a Ferenczy István utcának a Károlyi utcához csatlakozó teresedése, most az utca további szakaszának megújítására is sor kerül.

Előreláthatóan 2016. május 17-től elkezdődik az utca faltól-falig történő megújítása a gépjárműforgalom és parkolás teljes korlátozása mellett. Részleteket a hajtás után találja.

2016.04.26. 14:00
 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsödében.

 Az V. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére az önkormányzat a Gyvt. 42. §. és a 94. §. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Egyesített Bölcsődék keretében bölcsődéket működtet. Részleteket a hajtás után találja.

2016.04.19. 08:37

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2016. április 21. és május 14.  között a Belváros főutcáján, Dorottya utcában, Szende Pál utcában, Batthyány-örökmécsesnél  a díszkörtefákon, a Károlyi kertben és a Honvéd téren a vadgesztenye fákon növényvédelmi munkát,  permetezést végeztet a Belváros –Lipótváros Városüzemeltető Kft.

2016.04.13. 13:21
 


Javaslatkérés Belváros Egészségügyéért Díj adományozására

 

Belváros Egészségügyéért Díjat az V. kerület önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága a kerületi lakosok egészségének megőrzéséért kiemelkedő munkát végzők tevékenységének elismeréseként adja. Részleteket a hajtás után találja.

2016.03.21. 17:27
 

Az óvodai felvételekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban rendelet)12.§

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által fenntartott óvodák

Bástya Óvoda (1056 Bp. Bástya u.4-6) (www.bastyaovoda.hu)

Tesz-Vesz Óvoda (1051. Bp. József Attila u.18) (www.teszveszovoda.hu)

Balaton Óvoda (1055 Bp. Balaton u.10.) (www.balatonovi.hu)

Játékkal-mesével Óvoda (1055 Bp. Kossuth tér 9 székhely, 1054 Bp. Alkotmány u.19 tagóvoda)

                                                                     (www.jatekkal-mesevel.ovoda.webnode.hu)

Az óvodák felvételi körzetei a honlapokon megtalálhatóak.

Részleteket a hajtás után találja.

2016.03.21. 15:56
 

Javaslatkérés

Belváros Művelődéséért Díj adományozására

 

Belváros Művelődéséért Díj 2016.évi adományozására javaslatot tehetnek a kerületi

a)      képviselők,

b)      jegyző,

c)      polgárok,

d)      köznevelési intézmények,

e)      társadalmi szervezetek,

f)       érdekképviseleti szervek,

g)      szakmai egyesületek,

h)      civil szervezetek,

i)        egyházak képviselői.

Részleteket a hajtás után találja.

2013.07.09. 11:01
 
 
 
 
 
5388403