8. A testületi szerv döntései és azok előkészítésének rendje