6. Adatbázisok, nyilvántartások

 
Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
Személyzeti csoport
 
Jogszabályi hivatkozás
 
 
Közszolgálati nyilvántartás
 
1992.évi XXIII.törvény a köztisztviselők jogállásáról
(Ktv.)
Létszám-, és álláshely nyilvántartás,
 
munkaügyi nyilvántartások
(foglalkoztatás, végzettség,
 
képzettség, összeférhetetlenség,
nyelvtudás, címek, stb.)
 
 
 
1992.évi LXIII.törvény a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 
233/2001. (XII.10.) Kormány rendelet a közszolgálati
jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati
nyilvántartásra vonatkozó szabályokról,
 
7/2002 (III.12.) BM rendelet a közszolgálati nyilvántartás
egyes kérdéseiről
 
 
 
 
A szabadság, és a munkából történő Ktv. 41.§-a,
 
 
 
 
távollétek
Mt. 107.§, 115.§, 120.§, 130-140.§.
 
Munkaidő-kedvezményekkel

 
Mt. 115.§, 120.§, 140/A.§-ának c) pontja,
kapcsolatos nyilvántartások Ktv. 39.§ (4) bekezdése.
Juttatásokkal kapcsolatos
 
 
Ktv. 49.§ - 49/N §,
 
nyilvántartások 78/1993. (V.12.) Kormány rendelet a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésről.
 
 
 
Vagyonnyilatkozat Ktv.22/A §,
  117/2001. (VI.29) Kormány rendelet a vagyonnyilatkozat
tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok
védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal
szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás
lefolytatásáról.
 
Központosított illetményszámfejtés 172/2000.(X.18) Kormány rendelet a központosított
illetményszámfejtésről 3.§ (1) bekezdése,
 
 

37/2001. (X.25) PM. Rend. A központosított illetmény-
számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi
adatszolgáltatás rendjéről.
 
Képzési rendszer 199/1998. (XII.4.) Kormány rendelet a köztisztviselők
továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 14.§