13.2. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél