Ebösszeíró

Tisztelt Ebtulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján a tartás helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján a törvényben meghatározott adattartalommal helyi elektronikus nyilvántartást kell vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából.

Kerületünkben 2016. évben ebösszeírásra kerül sor.

Kérjük a kerületi ebtartókat, hogy 2016. december 15. – 2017. június 1. között jelentsék be az összeíráshoz szükséges adatokat. Az összeírással kapcsolatos esetleges kérdéseikkel a Jegyzői Iroda munkatársait (Tel.: 210-6263 , ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu ) kereshetik meg. Az adatlap kitöltéséhez kérhetik kezelő állatorvosuk segítségét.


Az adatlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), valamint a kerületi állatorvosi rendelőkben átvehető.


A kitöltött nyomtatványok eljuttatása történhet:

levélben az Ebnyilvántartó Hivatal címére (1052 Budapest, Vármegye u. 15.)

személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 16:30-17:30), illetve a kerületben működő állatorvosi rendelőkben (Belvárosi Állatorvosi Rendelő 1056 Budapest, Belgrád rkp. 17., Centrum Állatorvosi Rendelő 1054 Budapest, Báthory u. 17., Vet-Art Rendelő 1052 Budapest, Vármegye u. 15.)

e-mailben (e-mail cím: ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu )

A kitöltött adatlap leadási határideje: 2017. június 1.

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kötelesek az ebösszeíráskor a szükséges adatokat megadni. Amennyiben az ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette állatvédelmi bírság szabható ki.

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap visszaküldésével segíti munkánkat.

Budapest, 2016. december 15.


Sélley Zoltán jegyző sk .

 

Letölthető dokumentumok
Adatlap