Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 

-       határozatlan időre szóló bérleti szerződés,

-       igazolás arról, hogy bérlőnek nincs bérleti díj és közüzemi díjtartozása

-       kérelem

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L.Ö. rendelet 61.§ (1) A határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony megszüntetéséről a 28. § megfelelő alkalmazásával lehet megállapodni.

(2) Az (1) bekezdés esetén, pénzbeli térítésként a bérbe adandó és a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás üres forgalmi értéke különbségének az 50%-a fizethető ki.

(3) Ha a bérlő a határozatlan időre szóló lakásbérleti jogviszonyát úgy kívánja megszüntetni, hogy csak pénzbeli térítést kér, részére a szóban forgó lakás üres forgalmi értékének az 50%-a fizetendő ki. A pénzbeli térítés fele a megállapodás aláírásakor a fennmaradó része pedig a lakás leadásakor fizethető ki.

62.§ (1) Ha a bérlő csak másik lakást kér, s az azonos szobaszámú vagy közel azonos alapterületű, mint a határozatlan idejű bérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás, a bérlő ajánlatát ilyen lakás rendelkezésre állásától függően lehet teljesíteni.

(2) A bérbeadó rendes felmondása esetén ha a bérlő cserelakás helyett pénzbeli térítést elfogad, pénzbeli térítésként a felmondással érintett lakás üres forgalmi értékének az 50%-a fizethető meg. A pénzbeli térítés fele a megállapodás aláírásakor, a fennmaradó része pedig a lakás visszaadásakor fizetendő ki.

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A kérelmet az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság tárgyalja meg, állásfoglalása alapján lehet a bérleti szerződés közös megegyezéssel  megszűntetni

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Bánstikné Huber Judit Tel.: 872-74-32 

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható