Nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítás és átminősítés kötelezettségével történő bérbeadása

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

kérelem

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L. Ö. rendelet alapján

 

A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő vállalja saját költségén, hogy a bérbevételtől számított 5 éven belül a nem lakás céljára szolgáló helyiséget lakássá alakítja, azaz a lakás jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyét megszerzi.

A  bérbeadás határozatlan időre szól.

 

A lakás bérleti díját a bérlő jövedelmi és vagyoni viszonyait figyelembe véve az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról szóló B-LÖ. rendelet alapján kell megállapítani, azzal a kivétellel, hogy a bérlet első évében a bérleti díj a lakás közös költségének megfelelő összeg.

 

Amennyiben a bérlő nem kívánja a lakást megvásárolni, a bérlő által elvégzett felújítási munka értéke, Belváros-Lipótvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazolása alapján bérbeszámítás útján érvényesíthető.

 

Az átminősítésről (rendeltetésmód változás) és az engedélyezési tervdokumentációról a tulajdonos a jogszabályi rendelkezések alapján külön döntést hoz.

 

Ha a bérlő a bérbeadási feltételt nem teljesíti a szerződést a bérbeadó felmondja. A szerződés felmondása esetén a PTK jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság véleményezése alapján, a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság javaslatát követően a Polgármester dönt a bérbeadásról.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Bukovits Gézáné Tel.: 872-74-33

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható