Fiatalok életkezdési támogatása

Az Önkormányzat a kerületi gyermekek életkezdési esélyeinek javítása érdekében helyi életkezdési támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

Fiatalok helyi életkezdési támogatására jogosult az V. kerületben születése napjától érvényes lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő gyermek, akinek

  1. legalább az egyik, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülője vagy törvényes képviselője a gyermek születése előtt legalább egy évvel V. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is az V. kerületben lakik és
  2. akinek a nevére Start-számlát nyitottak.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is, amelyet a Védőnői Szolgálat igazol.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A fiatalok helyi életkezdési támogatásának összege

  1. a gyermek születését követő 180 napon belül történő igénylése (első utalási összeg) esetén 170.000 Ft,
  2. a gyermek születését követő 7. évben (második utalási összeg) 42.000 Ft,
  3. a gyermek születését követő 14. évben (harmadik utalási összeg) 42.000 Ft.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében a 7. és 14. évben  igényelt támogatás mértéke a b) és c) pontban meghatározott összeg kétszerese.

A természetes személyek által történő befizetések esetén a befizetést követő év március 1. napjáig előterjesztett kérelem alapján

  1. a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 12.000 Ft,
  2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 24.000 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani a gyermek születését követő 180 napon belül.

 A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 15. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír alapon benyújtható űrlapok: 

 

Elektronikus űrlapok: