Időszaki támogatás

Az Önkormányzat időszaki támogatást nyújt a 0-18 éves korú gyermeket nevelő kerületi családok részére évente három alkalommal, húsvétkor, tanévkezdéskor és karácsonykor.

 

Jogosultsági feltételek

Időszaki támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében 800 %-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900 %-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként 10.000.-Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás a tömegközlekedési támogatásra határozattal megállapított jogosultsággal rendelkezők esetében kérelem nélkül, egyéb esetekben kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 10. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír formában benyújtható űrlap: Időszaki támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Időszaki támogatás