Ápolási támogatás

Az Önkormányzat ápolási támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

 

Jogosultsági feltételek

Ápolási támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

  1. életévét betöltött tartós beteg V. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő hozzátartozójának ápolását végzi, és
  2. rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
  3. az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében annak 250 %-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Az ápolási támogatás mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80 %-a.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 33/B. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi Józsefné

Tel.: 872-7465

 

Szilágyi Mónika

Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Ápolási támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Ápolási támogatás