Eseti támogatás

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

  1. családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, egyedülálló esetében 350%-át, és
  2. vagyona nincs.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb a szociális vetítési alap összegének háromszorosáig részesíthető.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A rendkívüli települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet 19. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi József Gyuláné

Tel.: 872-7465

 

Szilágyi Mónika

Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Eseti támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Eseti támogatás