Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

A képviselő-testület időszaki támogatást nyújthat a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére

  1. a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő és
  2. a három vagy több gyermeket nevelő

kérelmezők részére az önkormányzati rendeletben megállapított jogosultsági feltételek fennállása esetén.

 

Jogosultsági feltételek

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező személy, aki az alább felsorolt ellátások valamelyikében részesül: Fűtési szezonban történő időszaki támogatás nyújtható annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, aki az alább felsorolt ellátások valamelyikében részesül: öregségi teljes és résznyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, korhatár előtti ellátás, hozzátartozói jogon kapott ellátás, házastársi pótlék, szolgálati járandóság, baleseti járadék, egészségkárosodási járadék, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, időskorúak járadéka, vak személyi járadék, fogyatékossági támogatás, az Szt. 41-43/A. § szerinti ápolási díj, az Szt. 38. §. szerinti gyermekek otthongondozási díja, e rendelet 32. § szerinti ápolási támogatás, az Szt. 37. § szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, e rendelet 22. § szerinti jövedelempótló támogatás, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő házfelügyelői lakás használójaként, vagy életjáradéki jog, vagy a földhivatali ingatlannyilvántartás alapján lakáshasználóként lakik, illetve ha a felsorolt személy házastársa, élettársa, és akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 1000 %-át – 285.000 forintot, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap összegének 1100 %-át – 313.500 forintot nem haladja meg.

Kivételes méltányosságból annak a fent felsorolt ellátások valamelyikében részesülő személynek is megállapítható a támogatás, aki egyenesági rokona vagy annak házastársa, élettársa lakásában családtagként lakik, és akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 1000 %-át, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap összegének 1100 %-át nem haladja meg.

A képviselő-testület időszaki támogatást nyújthat a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére az V. kerületben lakcímmel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő személynek, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő házfelügyelői lakás használójaként lakik és háztartásában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 1100 %-át – 313.500 forintot nem haladja meg.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 01. napjától tárgyév október 31. napjáig nyújtható be.

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 01-től a következő év március 31-ig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Az időszaki támogatás összege

  • egyszemélyes háztartás esetében havi 16.800 Ft,
  • több személyes háztartás esetén havi 10.080 Ft.

A három vagy több gyermeket nevelők esetén a támogatás összege havi 10.080 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani a tárgyév szeptember 1. napjától október 31-ig.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet 26. § - 27. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi József Gyuláné
Tel.: 872-7465


Szilágyi Mónika
Tel.: 872-7455

Nagycsaládos kérelmek esetén:

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485


Fehér Emese
Tel.: 872-7464

 

 

Papír alapon benyújtható űrlapok:

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás kérelem (pdf)

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás méltányossági kérelem (pdf)

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás nagycsaládos kérelem (pdf)

 

Elektronikus űrlapok:

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás kérelem

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás méltányossági kérelem

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás nagycsaládos kérelem