Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

Az Önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére

  1. a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő és
  2. a három vagy több gyermeket nevelő

kérelmezők részére az önkormányzati rendeletben megállapított jogosultsági feltételek fennállása esetén.

 

Jogosultsági feltételek

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező személy, aki az alább felsorolt ellátások valamelyikében részesül: öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, hozzátartozó jogán kapott ellátás, házastársi pótlék, időskorúak járadéka, vak személyi járadék, egészségkárosodási járadék, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék, korhatár alatti ellátás, fogyatékossági támogatás, Szt. 41-43/A. § szerinti ápolási díj, Szt. 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díja, települési támogatás keretében nyújtható ápolási támogatás, Szt. 37. § szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, jövedelempótló támogatás, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használójaként lakik, illetve ha a tulajdonos, haszonélvező, bérlő házastársa, élettársa, és akinek háztartásában  az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át – 228.000.- forintot, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át 256.500.- forintot nem haladja meg. 

Kivételes méltányosságból annak a fent felsorolt ellátások valamelyikében részesülő személynek is megállapítható a támogatás, aki egyenesági rokona vagy annak házastársa, élettársa lakásában családtagként lakik, és akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át nem haladja meg.

Támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő személy, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő házfelügyelői lakás használójaként lakik és háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át nem haladja meg.

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-től a következő év március 31-ig kerül megállapításra.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Az időszaki támogatás összege

A három vagy több gyermeket nevelők esetén a támogatás összege havi 10.080 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani a tárgyév szeptember 1. napjától október 31-ig.

A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 30. § - 30/A. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi József Gyuláné
Tel.: 872-7465


Szilágyi Mónika
Tel.: 872-7455

Nagycsaládos kérelmek esetén:

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485


Fehér Emese
Tel.: 872-7464

 

 

Papír alapon benyújtható űrlapok:

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás kérelem (pdf)

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás méltányossági kérelem (pdf)

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás nagycsaládos kérelem (pdf)

 

Elektronikus űrlapok:

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás kérelem

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás méltányossági kérelem

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás nagycsaládos kérelem