Gyógyszertámogatás

A képviselő-testület települési támogatás keretében gyógyszertámogatást nyújt  a szociálisan rászoruló azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

 

Jogosultsági feltételek

Gyógyszertámogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki

  1. az e rendelet 26. § (1) bekezdésében felsorolt ellátások valamelyikében részesül, és a családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 550%-át, egyedül élő esetében 600%-át, 90. életévét betöltött személyek esetén 650%-át, 95. életévüket betöltött személyek esetében 850%-át nem haladja meg,
  2. minden más igénylő akkor jogosult, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, egyedül élő esetében 350%-át.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 6.000.-Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet 11. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi Józsefné
Tel.: 872-7465

Szilágyi Mónika
Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Gyógyszertámogatás (pdf)

 

Elektronikus űrlap: Gyógyszertámogatás