Hátralékkezelési támogatás

A képviselő-testület hátralékkezelési támogatás formájában települési támogatást nyújt azon szociálisan rászorult személyek részére, akik lakhatással kapcsolatos kiadásaikhoz kapcsolódó hátralékot halmoztak fel.

Jogosultsági feltételek

A hátralékkezelési támogatás igénybevételére az adóssággal terhelt

 1. önkormányzati bérlakás bérlője,
 2. magántulajdonú lakás tulajdonosa,
 3. önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója

jogosult, amennyiben esetében az alábbi jogosultsági feltételek együttesen fennállnak.

 1. akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000.-Ft-ot vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és
 2. akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 250 %-át és
 3. aki a rendeletben meghatározott elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik és
 4. akinél a lakásban együtt élők egyike sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal, és
 5. aki vállalja a hátralékkezelési támogatás körébe bevont, őt terhelő hátralék és az önkormányzat által megállapított hátralékkezelési támogatás különbözetének megfizetését és
 6. aki vállalja az Önkormányzatnak a Belvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál működtetett hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt.

Hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

 1. közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakó épületeknél háztömböknél központi fűtési díjtartozás),
 2. közös költség hátralék, valamint az épület-és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
 3. lakbérhátralék.

 A hátralékkezelési támogatás esetében az elismert lakásnagyság

 1. ha a háztartásban egy vagy két személy lakik 75 nm,
 2. ha a háztartásban három személy lakik 90 nm.
 3. ha a háztartásban négy személy lakik 100 nm,
 4. ha négynél több személy lakik a háztartásban, minden további személy után 10 nm.

A hátralékkezelési támogatás esetében a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó hátralék összegének felső határa nem haladhatja meg a kétszázezer forintot. 

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A hátralékkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezelendő hátralék 75 %-át és összege legfeljebb százötvenezer forint. A támogatás egy összegben vagy legfeljebb 12 havi részletekben nyújtható, a hátralékkal rendelkező személy vállalásától függően.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet a Belvárosi Család- és Gyermekjóléti Központnál (Bp. V., Havas u. 2.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

Ügyintéző

Ványiné Kuik Marianna
Tel.: 872-7466