Jövedelempótló támogatás

A képviselő-testület jövedelempótló támogatást nyújthat a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek és családjuk részére.

 

Jogosultsági feltételek

Jövedelempótló támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező aktív korú személy jogosult, aki

  1. munkaképességét legalább 30%-ban elvesztette vagy
  2. egészségkárosodásának mértéke legalább 30 %-os és
  3. az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg családban élő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 80 %-át, egyedülálló esetében a 100%-át és
  4. vagyona nincs.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A jövedelempótló támogatás összege a szociális vetítési alap összegének 90%-a.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 22. § - 23. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Fehér Emese
Tel.: 872-7464

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Jövedelempótló támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Jövedelempótló támogatás