Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság

A kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság igénybevételével a jogosultak kedvezményesen vásárolhatnak a kerületi szociális boltokban.

 

Jogosultsági feltételek

A kedvezményes élelmiszer vásárlási jogosultság igénybevételére azok az V. kerületben lakcímmel rendelkező, lakosok jogosultak, akik

  1. a 3/2015.(II.03.) számú rendelet 30. § (1) bekezdésben felsorolt ellátások valamelyikében részesülnek, és a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő esetében 550 %-át,
  2. a gyermeküket egyedül nevelő szülők, és a tartós beteg gyermeket – aki után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak – nevelő szülők, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át,
  3. a három vagy több gyermeket nevelő szülő/k ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át,
  4. 0-18 éves korú súlyosan fogyatékos gyermeket – aki után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak – nevelő szülők, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át,
  5. minden más igénylő, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultságot az Önkormányzat vásárlásra jogosító igazolvány formájában biztosítja. A három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a 0-18 éves korú súlyosan fogyatékos gyermeket – aki után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak – nevelő szülők esetében megállapított jogosultság esetén az igazolvány havi 15.000.-Ft vásárlási keretösszegre 100 %-os, egyéb esetekben megállapított jogosultság esetében havi 10.000.-Ft vásárlási keretösszegre 30 %-os kedvezményt biztosít.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 32. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Fehér Emese
Tel.: 872-7464

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság (pdf)

Elektronikus űrlap: Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság