Lakhatási támogatás

A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

 

Jogosultsági feltételek

Lakhatási támogatásra az V. kerületi lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek 

 

Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások:

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A lakhatási támogatás mértéke havi 3.000 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 10. § -11. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi József Gyuláné

Tel.: 872-7465

Szilágyi Mónika

Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Lakhatási támogatás (pdf)

 

Elektronikus űrlap: Lakhatási támogatás