Létfenntartási támogatás

A képviselő-testület azokat az V. kerületben lakcímmel rendelkező kérelmezőket, akik jövedelmi viszonyaik alapján, önhibájukon kívül rendszeresen létfenntartási gondokkal küzdenek havi létfenntartási támogatásban részesítheti.

 

Jogosultsági feltételek

Létfenntartási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

  1. családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének  280 %-át, egyedülálló esetében  330 %-át, és
  2. a kérelmező és családja vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap összegének ötvenszeresét, együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a nyolcvanszorosát nem haladja meg.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A létfenntartási támogatás havi összege a szociális vetítési alap összegének 20 %-a.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023 (III. 02.) önkormányzati rendelet 21.§ szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi József Gyuláné
Tel.: 872-7465

Szilágyi Mónika
Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Létfenntartási támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Létfenntartási támogatás