Temetési támogatás

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt a halálesetre tekintettel temetési támogatás formájában.

 

Jogosultsági feltételek

Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, aki

  1. a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
  2. tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és
  3. az eltemettető családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetében 450%-át nem haladja meg.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A temetési támogatás összege

  1. 50.000.- Ft, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetében 450%-át,
  2. 60.000.- Ft, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében 300%-át,
  3. 80.000.- Ft, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át,

de legfeljebb a temetés igazolt költségének az összege.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.)  – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Vonatkozó jogszabályok

A rendkívüli települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet 21. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Szilágyi Mónika
Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Temetési támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Temetési támogatás