Tömegközlekedési támogatás

Az Önkormányzat a kerületi gyermek és fiatal felnőtt tanulók részére a helyi tömegközlekedési eszközök igénybevételéhez tömegközlekedési támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

Tömegközlekedési támogatásra jogosult a kérelem benyújtását megelőzően már egy éve az V. kerületben lakcímmel rendelkező

  1. 18. életévét be nem töltött általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató V. kerületi lakcímmel rendelkező kiskorú gyermek jogán törvényes képviselője,
  2. 18. életévét betöltött tanuló, aki nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai, tanulmányokat folytat 23. életévének betöltéséig, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat 25. életévének betöltéséig,

amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át, a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 900 %-át nem haladja meg.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A támogatás a szorgalmi időszak 10 hónapjában vehető igénybe, havi összege a mindenkori BKV tanulóbérlet összege.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet a tárgyév augusztus 1. napjától benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 9. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír formában benyújtható űrlap: Tömegközlekedési támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Tömegközlekedési támogatás