Településképi eljárások

- településképi bejelentési eljárás

A településkép védelme kiemelt feladat Budapest V. kerületében. Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások esetében településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelete 8. melléklete szerinti esetekben. Az 5/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelet 39. §-ában a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazza, 40. §-ában a településképi bejelentési dokumentáció elbírálásának szempontjait rögzíti.

A bejelentés és mellékleteinek benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján lehetséges. A döntés meghozatalára rendelkezésre álló határidő 15 nap.

A bejelentés benyújtása előtt az Építési és Műszaki Osztályon telefonon, e-mailen vagy időpontegyeztetés alapján személyesen előzetes egyeztetésre van lehetőség.

Az V. kerület területének településképi ügyintézők közötti felosztása itt megtekinthető.

 

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

- helyi önkormányzati rendeletek (megtekinthetők az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt):
▫ Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelete (B-LKÉSZ)
▫ Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelete (TKR)
▫ Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettségről szóló 8/2020. (III.13.) sz. önkormányzati rendelete

 


- további jogszabályok:
▫ a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
▫ a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
▫ Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet
▫ az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
▫ az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
▫ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
▫ az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
▫ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

- településképi kötelezési eljárás, településkép-védelmi bírság kiszabása

 

A településképi követelmények megszegése esetén az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a tulajdonos az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, valamint ezzel egyidejűleg településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezhető. A településkép-védelmi bírság legkisebb összege esetenként százezer forint, legmagasabb összege egymillió forint, mely jogszabályban foglalt körülmények mérlegelése szerint egyedileg differenciálható.

 

A településképi követelmények megszegésének minősül a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása, a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtás, a településképi bejelentési eljárásban hozott tiltás ellenére történő végrehajtás, illetve az 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletben rögzített településképi követelmények és kerületi értékvédelmi előírások és kötelezettségek, valamint a kerületi építési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megszegése.

 

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:
- helyi önkormányzati rendeletek (megtekinthetők az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt):
▫ Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelete (B-LKÉSZ)
▫ Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelete (TKR)
▫ Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi- és kerékpár elhelyezési kötelezettségről szóló 8/2020. (III.13.) sz. önkormányzati rendelete

 
- további jogszabályok:
▫ a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
▫ a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
▫ Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet
▫ az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
▫ az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
▫ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
▫ az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
▫ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

  

Elektronikusan kitölthető űrlap:

Településképi bejelentés

Papír alapon benyútjható űrlap:

Településképi bejelentés (pdf)