Nevelési támogatás

Az Önkormányzat a gyermeket nevelő, szociálisan rászorult hátrányos helyzetű családok részére nevelési támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

Nevelési támogatásra jogosult

  1. a gyermekét egyedül nevelő szülő,
  2. a három vagy több gyermeket nevelő család,
  3. c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) – akik után emelt szintű családi pótlékot vagy fogyatékossági támogatást folyósítanak – szülője,

amennyiben a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A támogatás 23. éves korig igényelhető, összege gyermekenként 5.000.-Ft/hó.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 8. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír formában benyújtható űrlap: Nevelési támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Nevelési támogatás