Lakásgazdálkodás (piaci, költségelvű lakások) - életjáradéki szerződések

Ügyintéző: dr. Kravecz Erzsébet    

 

Piaci és költségelvű lakások esetében:

Lakásbérbeadás és lakáscsere szerződések lebonyolítása.

Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése, bérleti jogviszony bérlői felmondása.

Befogadás iránti kérelmek lebonyolítása.

Bérleti jogviszony folytatása iránti kérelmeknél eljár.

Bérlőtársi jogviszony kialakítására irányuló kérelemnél bérlőtársi szerződés közös megegyezéssel való felmondásának ügyintézése.

Önkormányzat tulajdonában álló lakások cseréjének elbírálása.

Csatolási, bővítési valamint tetőtér beépítési kérelmek elbírálása.

Bérleti jogviszony szüneteléséről szóló megállapodás elkészítése.

Bérleti díj felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok:

A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén intézkedik a lakás visszavételére, birtokbavételére, illetve a visszavett, üres lakások nyilvántartásáról gondoskodik.

Koordinálja a bérlemények ellenőrzését.

Bérleményellenőrzés során felvett jegyzőkönyv alapján megteszi a szükséges intézkedést, felszólítja a bérlőt a kifogásolt állapot megszüntetésére, amennyiben a felszólítás eredménytelen kezdeményezi a további eljárás megindítását.

Jogcím nélküli lakáshasználat illetve önkényes lakásfoglalás esetén a szükséges jogi lépéseket megteszi.

Kiürítési eljárás esetén részt vesz a végrehajtási cselekményeknél, a végrehajtást kérő képviseletében.

Lipótgarázsban lévő parkolóhelyekre bérleti szerződések megkötése, a szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés.

Életjáradéki ügyek intézése.