Belvárosi útravaló támogatás

Az Önkormányzat annak érdekében, hogy a belvárosi fiatalok önálló életkezdését támogassa belvárosi útravaló támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

A támogatásra jogosult a 2006. január 1. napját megelőzően született 18. életévét betöltött fiatal felnőtt 20. életévének betöltéséig, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében 800%-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A támogatás összege egyszeri 100.000 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a belvárosi útravaló támogatásról szóló 17/2019.(VI.26) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

Ügyintéző

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Belvárosi útravaló támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Belvárosi útravaló támogatás