Gyermekek védőoltás költségeinek átvállalása

Jogosultsági feltételek

A képviselő-testület az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermekek Magyarországon ajánlott – ide nem értve a külföldi tartózkodás időtartamára szolgáló – védőoltásainak költségeit átvállalja.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

 

A támogatás mértéke

A védőoltás költsége.

 

Ügyindítás

A védőoltás költségének átvállalása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon két példányban, a háziorvos védőoltásra tett javaslatával és a kerületi életvitelszerű tartózkodást igazoló, a Védőnői Szolgálat által kiállított igazolással együtt, zárt borítékban a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Igazgatóságához (BLESZ) kell benyújtani.

A kérelem elbírálását követően az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz történő eljuttatásáról a BLESZ gondoskodik.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 14. § szabályozza.

 

Kérelem védőoltás biztosítására (PDF)