Belvárosi kismamabérlet támogatás

Az Önkormányzat a kerületi kisgyermeket nevelő családok részére a gyermekek gondozásának költségeihez való hozzájárulásként a helyi tömegközlekedési eszközök igénybevételéhez kismamabérlet támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

A támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező szülő, aki

  1. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban vagy csecsemőgondozási díjban részesül, és
  2. családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetén 800%-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A támogatás összege a mindenkori helyi tömegközlekedési „Havi Budapest-bérlet kisgyermekeseknek” bérlet összege.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 33/A. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Fehér Emese
Tel.: 872-7464

 

 

Papír alapon benyújtahtó űrlap: Belvárosi kismamabérlet támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Belvárosi kismamabérlet támogatás