Zajkibocsátási értékek megállapítása

Jogszabályban rögzített (pl. vendéglátó) tevékenység kereskedelmi hatósághoz történő bejelentését megelőzően az üzemeltetőnek rendelkeznie kell zajkibocsátási határérték megadásával. A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján vélelmezett hatásterületre (a zajforrást magába foglaló ingatlan 100 méteres környezetében) vonatkozó zajhatárértékek kerülnek megállapításra, amelynek betartása az üzemeltető kötelessége. Valamint az üzemeltető változásbejelentési kötelezettségét szintén tartalmazza a határozat. Panasz esetén hivatal vizsgálja a megadott zajkibocsátási határértékek teljesülését zajhatósági eljárás keretében. Zeneszolgáltatással járó tevékenységek bejelentése esetén javasolt az üzemeltetőnek szabotázsvédelemmel ellátott, beszabályozott hangrendszer kiépítése a zajhatárértékek tartós betarthatósága érdekében.

Építési tevékenység esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a kivitelező kérelmezheti az építőipari tevékenységhez/építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadását, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletben foglalt zajterhelési határértékek alól. A kérelemben foglalt akusztikai szakvélemény alapján az építkezés egyes szakaszaira időszakos felmentést adhat a hatóság határozatban rögzített feltételekkel.

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

 

A kitölthető elektronikus űrlap az alábbi linken érhető el:

Zajkibocsátási határérték megállapítása

Letölthető dokumentumok