Településképi önkormányzati hatósági ügyek

Az Építési és Műszaki Osztályon kerülnek lefolytatásra a jogszabályok által az önkormányzat polgármestere hatáskörébe telepített településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárások, és kerülnek elbírálásra a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek a szakirányú jogszabályok alapján.

 

Budapest V. kerület teljes területe a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján világörökségi terület, valamint Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet alapján műemléki jelentőségű terület. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklet 1. és 2. pontja alapján az V. kerület teljes közigazgatási területe fokozott védelem alatt álló terület.

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. mellékletének I. pontja alapján az Országház és környéke kiemelt nemzeti emlékhely. A kiemelt nemzeti emlékhely lehatárolása a következő:

Budapest V. kerület

  1. Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatti, 24894 helyrajzi számon nyilvántartott Országház,
  2. Kossuth Lajos tér (24893 helyrajzi szám),
  3. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti, 24891 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan,
  4. Kossuth Lajos tér 12. szám alatti, 24898 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan,
  5. id. Antall József rakpart (24897/4 helyrajzi szám),
  6. Vértanúk tere (24834/1 helyrajzi szám),
  7. Alkotmány utca (24892/1 helyrajzi szám).

A kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetének részét képező ingatlanok, ingatlanrészek jegyzékét a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

További információk és vonatkozó jogszabályok a http://kneb.parlament.hu/ honlapon érhetők el.

 

A vonatkozó jogszabályok által elrendelt védelmeket, területi lehatárolásukat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendeletének (B-LKÉSZ) 4. melléklete tartalmazza.