Helyiséggazdálkodás, bérbeadás

Ügyintéző: dr. Varga Beatrix , Macharovszky Csaba

 

Helyiség bérbevételére vonatkozó kérelem alapján előterjesztést készít a Bizottság részére.

Elkészíti a pályázat kiírását, megszervezi a pályázat lebonyolítását, elbírálását és a döntés végrehajtását.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéskötése és szerződés módosítás előkészítése.

Bérleti díjak megállapítása, módosítása, megállapodás kezdeményezése.

Bérleti díjakkal kapcsolatos döntések előkészítése, az előterjesztések elkészítése és a döntések végrehajtásának biztosítása.

A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén intézkedés a nem lakás céljára szolgáló helyiség visszavételére, birtokbavételére, illetve a visszavett, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvántartásáról való gondoskodás.

A Városüzemeltető Kft által végzett bérleményellenőrzés során felvett jegyzőkönyv alapján a szükséges intézkedés megtétele valamint a bérlő felszólítása a kifogásolt állapot megszüntetésére, amennyiben a felszólítás eredménytelen úgy a további eljárás megindításának kezdeményezése.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségekben folytatni kívánt tevékenység változására irányuló kérelem alapján elkészíti az előterjesztést.

Előkészíti és elkészíti a befogadásokkal és az albérletbeadással kapcsolatos előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

Előkészíti és elkészíti a bérleti jog átruházásával és cseréjével kapcsolatos előterjesztéseket, és gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

Elkészíti a jogutódlás, névváltozás tudomásul vételéről szóló polgármesteri nyilatkozatot.

Előkészíti a határozatlan időre szóló bérleti szerződések határozott időre szóló átalakítására irányuló megállapodásokat.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérbeszámítási igény esetén előkészíti és elkészíti az előterjesztés a Városüzemeltető Kft. műszaki állásfoglalása alapján és gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

Előkészíti a bérleti jogviszony szüneteléséről szóló megállapodást.