Lakáselidegenítés - Jelzálogjog törlési kérelmek

Ügyintéző: Dr. Balázs Éva

 

A hatályos jogszabályok betartása mellett lefolytatja a lakás – elidegenítésekkel kapcsolatban beérkezett ügyiratok esetében a szükséges eljárást.

Előkészíti és előterjeszti az egyedi lakásvásárlási kérelmeket és a döntést követően biztosítja azok végrehajtását.

Intézkedik a vételi ajánlatok és az adásvételi szerződések ügyvéd általi elkészítéséről.

Előkészíti és előterjeszti az üres lakások értékesítésére, valamint az üres nem lakás céljára szolgáló és egyéb helyiségek lakásbővítés céljára történő értékesítésére benyújtott kérelmeket, és a döntést követően biztosítja azok végrehajtását.

Intézkedik a vételár kialakítása érdekében a forgalmi értékbecslés, valamint a forgalmi értékbecslés aktualizálásának elkészítéséről.

Intézkedik a megüresedett társbérleti lakrész önálló lakássá alakításáról, valamint értékesítéséről.

Lakás elidegenítés esetén vételár megfizetésekor kérelemre intézkedik jelzálogjog törléséhez történő tulajdonosi hozzájárulás kiállításáról.

Ellátja jelzáloggal kapcsolatos feladatokat.