Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

Ügyintéző: Hagymási Tamás, Kun Ágnes, Nagy Károly, Szűcs Péter

 

Folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatókkal (Fővárosi Gázművek  Zrt., Budapest Elektromos Művek Nyrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási  Művek Zrt., Fővárosi Kéményseprőipari Kft).

Energiagazdálkodás: a kezelt épületállomány energiagazdálkodásával összefüggő tervező, elemző, ellenőrző, gazdaságos energia felhasználásra irányuló feladatok ellátása.

Intézkedés óraátírások ügyében az egyes szolgáltatóknál, üres helyiségek esetében.

Közüzemi nyilvántartások.

Fogyasztási adatok nyilvántartása, figyelése és ellenőrzése.

Óraleolvasások ellenőrzése.

Túlfizetések megakadályozása.

Közüzemekkel számlaegyeztetések megtartása.

Elfogadott energia és közüzemi számlák kifizetésének engedélyezése.

Elkészíti az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó közüzemi  költségek tervezetét energia hordozóként.

Elvégzi a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek továbbá az intézmények víz- csatorna díjának megállapításával, módosításával kapcsolatos feladatokat.

Az Önkormányzat 100 %- os tulajdonában lévő épületek, üres  lakások és helyiségek esetében energia és fűtés közmű számlák igazolása.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek: vízóra felszerelés, csere, hitelesítés esetén a Fővárosi Vízművek felé a Tulajdonosi Nyilatkozat megadása.

Az ELMŰ felé elektromos hálózat bővítése esetén a Tulajdonosi Nyilatkozat megadása.