Társasházi ügyek

Ügyintéző: Enyedi Katalin, Huszti Karádi Ágnes, Kancsár Erika, Török Ágnes

 

Közgyűlési meghívók alapján a napirendi pontok ellenőrzése, értékelése.

A megküldött szervezeti és működési szabályzatok ellenőrzése.

Az Önkormányzat állásfoglalásának kialakítása, s a meghatalmazottal történő közlése, szükség esetén írásba foglalása a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti eljárás figyelembe vételével.

A társasházi közgyűlés határozata alapján azon ügyek döntésre való előkészítése, ahol többletfizetéssel járó kötelezettségről határozott a magántulajdonosok többsége.

A közgyűlési határozatokkal kapcsolatos észrevételek megtétele.

A közös képviselőkkel történő folyamatos kapcsolattartás.

A közös képviselőktől az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatban érkező megkeresések kezelése, ügyintézése, megválaszolása.

Közgyűlési határozatok, jegyzőkönyvek nyilvántartása.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok után keletkező fizetési kötelezettségek nyilvántartása, a közös költség változás, többletbefizetés Önkormányzatot terhelő összegének, egyedi költségek összegének informatikai adatbázisban történő rögzítése.