Népességnyilvántartási ügyek

IGAZOLÁS

 

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelme indul.

 

Jogosultak köre

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a nyilvántartás hatálya alá tartozó személy a saját adatairól másolatot, igazolást kérhet.

 

Mit kell tennie

Kérelem benyújtása

 

Határidők

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap

 

Benyújtandó dokumentumok

Kérelem

 

Szükséges okiratok

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Felettes szerv/jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Az ügyintézés illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

Fogalmak

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések.

 

 

 

 

LAKCÍMRENDEZÉSI ELJÁRÁS

 

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

 

Jogosultak köre

Azon tulajdonosok/szállásadók, akik írásbeli nyilatkozatukkal igazolják, hogy a lakásukba bejelentkezett személy életvitelszerűen nem lakik ott.

 

Mit kell tennie

Kérelem benyújtása

 

Határidők

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap

 

Benyújtandó dokumentumok

Kérelem

 

Szükséges okiratok

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Felettes szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Az ügyintézés illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

Fogalmak

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések.

 

 

 

 

CÍMNYILVÁNTARTÁS - Központi Címregiszter /KCR/

A jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének nyilvántartásba vétele.

 

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

 

Jogosultak köre

Az ingatlan felett rendelkezni jogosult személy/tulajdonos.

 

Mit kell tennie

Kérelem benyújtása

 

Határidők

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap

 

Benyújtandó dokumentumok

Az ügyfél rendelkezésére álló tulajdonjogot igazoló okirat

 

Szükséges okiratok

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Felettes szerv/jogorvoslat

nincs

 

Egyéb információk

Az ügyintézés illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

Fogalmak

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti értelmezések.

 

 

 

 

 

Az ügyintézés helye és időpontja, ügyintéző

Igazgatási Osztály

Buzásné dr. Kakas Zsuzsanna

Telefon: 06-1-872-7311
Email: buzasne.zsuzsa@belvaros-lipotvaros.hu

Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4., 6. emelet 605. szoba