Településképi kötelezési eljárás, településkép-védelmi bírság kiszabása

A településképi követelmények megszegése esetén az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a tulajdonos az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, valamint ezzel egyidejűleg településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezhető. A településkép-védelmi bírság legkisebb összege esetenként százezer forint, legmagasabb összege egymillió forint, mely jogszabályban foglalt körülmények mérlegelése szerint egyedileg differenciálható.

 

A településképi követelmények megszegésének minősül a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása, a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtás, a településképi bejelentési eljárásban hozott tiltás ellenére történő végrehajtás, illetve az 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletben rögzített településképi követelmények és kerületi értékvédelmi előírások és kötelezettségek, valamint a kerületi építési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megszegése.

 

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

helyi önkormányzati rendeletek (megtekinthetők az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt):

további jogszabályok: