Helyi zajrendelet alóli felmentés iránti kérelmek elbírálása

Az építési tevékenység munkavégzés időbeli korlátozása alól egyedi esetekben felmentés kérhető a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 45/2012. (X. 11.) önkormányzati rendeletében foglalt időtartamok tilalma alól. A kérelemben részletezni kell a napi felmentéssel érintett időtartamokat, valamint annak indoklása szükséges. Polgármesteri hatáskörben egyedi mérlegelés alapján adható felmentés ideiglenes jelleggel, amely visszavonható.

 

A legfontosabb vonatkozó jogszabály:

 

A kitölthető elektronikus űrlap az alábbi linken érhető el:

Kérelem helyi zajrendelet alóli felmentés munkavégzéshez

Kérelem építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos zajterhelési határérték alóli felmentéshez