Nyilvántartások vezetése, az utcák, terek házszámozásával, névtábláink, tájékoztató tábláival kapcsolatos tevékenység

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.)  Főv. Kgy. rendelet szabályozza a közterületek elnevezését, utcanévtáblákat, házszámozásokat és a nyilvántartások vezetését.  

 

Az utcanévtáblák kihelyezését, pótlását, karbantartását az Építési és Műszaki Osztályon kell kezdeményezni.