Bölcsődeválasztás

A bölcsődei beiratkozás 2020/2021. nevelési évre 2020. május 31.-ig, - a kialakult helyzetre való tekintettel - elektronikus úton történik.

A kitöltött felvételi kérelem adatlapot és a szükséges dokumentumokat, igazolásokat és nyilatkozatokat kitöltve, szkennelt formátumban a szaktanacsado@belvarosibolcsodek.hu e-mail címre kell elküldeni.

A felvételi laphoz csatolt dokumentumokat a bölcsődei beszoktatás megkezdése előtt, eredetben is bemutatni szükséges. A kérelmet és a nyilatkozatokat mindkét szülőnek alá kell írni.

A bölcsődei felvételi kérelem az alábbi linken letölthető: kérelem

A felvételhez szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött felvételi adatlap,
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és
 • TAJ kártyájának másolata,
 • A gyermek és a szülők lakcímkártyájának és
 • Személyi igazolványának másolata,
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve szándéknyilatkozat mindkét szülőtől.
 • Amennyiben a szülő nappali tagozaton tanul, hallgatói jogviszony igazolása.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát.
 • Jövedelemigazolás,abban az esetben, ha a szülő jövedelmi viszonya miatt fizetési kedvezményt kíván igénybe venni. (30napnál nem régebbi és mindkét szülőtől)
 • Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén: Szakorvos által kitöltött "IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről".
 • Ételallergiás gyerekeknek: Szakorvosi javaslat közétkeztetésre.
 • Három, vagy több gyermekes szülők esetén nyilatkozattétel, hogy egy háztartásban nevelkednek, családi pótlékról igazolás, vagy születési anyakönyvi kivonatok
 • Védőnői igazolás a kerületben tartózkodásról.