Mosható nadrágpelenka támogatás

Az Önkormányzat a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek csökkentése és a környezettudatos szemléletformálás érdekében mosható nadrágpelenka támogatást nyújt.

 

Jogosultsági feltételek

A támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő szülő jogosult, aki

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy nevelési támogatásban részesül,
  2. 3 vagy több gyermeket nevel, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.
  3. tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
  4. orvosi javaslattal rendelkezik, arról hogy gyermeke számára ajánlott a mosható nadrágpelenka használata, különösen atopiás dermatitisz diagnózis esetén, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
  5. minden más igénylő, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

 

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg a BLESZ Védőnői Szolgálatának javaslata alapján.

 

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

A támogatás mértéke

  1. az a) pontban meghatározott esetben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő beszerzési árnak (a továbbiakban: beszerzési ár) a 100 %-a, de maximum 60.000.-Ft.,
  2. a b) pontban meghatározott esetben a beszerzési ár 80 %-a, de maximum 50.000.-Ft,
  3. a c) és d) pontban meghatározott esetben a beszerzési ár 60 %-a, de maximum 40.000.-Ft,
  4. az e) pontban meghatározott esetben a beszerzési ár 50 %-a, de maximum 30.000.-Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 16/A. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Fenyvesiné Tóth Eszter

Tel.: 872-7485

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Mosható nadrágpelenka támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Mosható nadrágpelenka támogatás