Önkormányzati közigazgatási bírságolási eljárás

Ügytípus definíciója:

Az eljárás a közterület-felügyelők, a rendőrök ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 

Közigazgatási bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki az V. kerület közigazgatási területén:

 

A rendeletben felsorolt cselekmények miatt 2.000.000.- forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, illetve a közterület-felügyelő 50.000.- forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Jogszabályok:

  1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
  2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet

 

Ügyfélfogadás helye:

Budapest V. Kerületi Polgármesteri Hivatal (VI. em. 601-es szoba) 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.30-18.00-ig

Szerda: 8.00-16.30-ig

Péntek. 8.00-11.30-ig

 

Tájékoztatásnyújtás:

  1. Papp Mária

tel.: 872-7291

e-mail: papp.maria@belvaros-lipotvaros.hu

 

  1. Borosné Horváth Lilla

tel.: 872-7247

e-mail: borosne.lilla@belvaros-lipotvaros.hu

 

Elektronikusan kitölthető űrlap: Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez (K01)