Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása

Az Önkormányzat támogatást nyújt a kerületi gyermekek részére történő környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásához.

 

Jogosultsági feltételek

A támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező, tanulói jogviszonyban álló és a budapesti helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítást díjmentesen igénybe vevő gyermek jogán V. kerületi lakcímmel rendelkező törvényes képviselője jogosult, amennyiben a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében a 800%-át, a három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

A támogatást a törvényes képviselő annak a tanévnek az utolsó napjáig veheti igénybe, amelyben a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek a 14. életévét betölti.

A támogatás gyermekenként egy tanévben egy alkalommal állapítható meg.

Környezettudatos közlekedési eszköznek minősül

  1. a kerékpár,
  2. elektromos kerékpár,
  3. a roller,
  4. az elektromos roller,
  5. görkorcsolya.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke gyermekenként 34.500 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 9/A. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Fenyvesiné Tóth Eszter                     Tel.: 872-7485

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása (pdf)

Elektronikus űrlap: Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása