Hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek az esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fentiekben meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

 

Ügyintézők

Fehér Emese                                      Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter                     Tel.: 872-7485

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítása (pdf)

Elektronikus űrlap: Hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítása