Szociális tanulmányi ösztöndíj

Az Önkormányzat alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább jó tanulmányi eredménnyel tanuló részére szociális tanulmányi ösztöndíjat biztosít.

 

Jogosultsági feltételek

Ösztöndíjra jogosult az általános iskolai, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló legfeljebb 23. életévének betöltéséig, akinek

  1. a megelőző tanévben 4. évfolyamtól 4,00, illetve felette van a tanulmányi átlaga, és
  2. a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250%-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Az ösztöndíj havi összege

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani az iskolai tanítási év végétől augusztus 31-ig.

A határidő elmulasztása a következő tanévre jogvesztő.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 11. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír formában benyújtható űrlap: Szociális tanulmányi ösztöndíj (pdf)

Elektronikus űrlap: Szociális tanulmányi ösztöndíj