Kérelem életmentő adrenalin injekció költségének átvállalásához

Életmentő adrenalin injekció költségének megtérítésére jogosult:

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő 0-18 éves korú gyermek.

A támogatást a kerületben élő kiskorú gyermek jogán törvényes képviselője igényelheti.

 

A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

 

A támogatás mértéke:

Az adrenalin injekció számlával igazolt teljes költsége.

 

Az életvitelszerű tartózkodást a BLESZ Védőnői Szolgálat igazolja.

 

Az adrenalin injekció költségének megtérítése – abban az esetben, ha nem került felhasználásra – gyermekenként évente egy alkalommal igényelhető.

 

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály 1. em. 115. szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség.

 

Ügyintéző: Fenyvesiné Tóth Eszter

tel.: 872-7485

e-mail: Fenyvesine.Eszter@belvaros-lipotvaros.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 - 18.00

Szerda: 8.00 - 16.30

Péntek: 8.00 - 11.30

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Kérelem életmentő adrenalin injekció költségének átvállalásához (pdf)

Elektronikus űrlap: Kérelem életmentő adrenalin injekció költségének átvállalásához