Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 

Jogosultsági feltételek

A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát:

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a jogosultat évente két alkalommal (augusztus, november) alap- vagy emelt összegű pénzbeli ellátás illeti meg. A gyámul kirendelt hozzátartozó évente két alkalommal a kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett pótlékban részesül.

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

 

Ügyindítás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) határozza meg.

 

Ügyintézők

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír formában benyújtható űrlap: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (pdf)

Elektronikus űrlap: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény