Életjáradéki szerződés kötése

Életjáradék szerződés feltételei

 

Életjáradéki szerződés azokkal a 65 éves vagy annál idősebb, V. kerület területén lakó magyar állampolgárokkal köthető, akik Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő lakásingatlan tulajdonjogával rendelkeznek, és lakásingatlanukat életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlják az Önkormányzat részére, valamint

-  lakásuk jó műszaki állapotban lévő komfortos vagy összkomfortos lakás,

- a lakásban más személy lakáshasználati jogcímmel, illetve állandó vagy ideiglenes bejelentéssel nem rendelkezik,

- a lakásra fennálló bármely tartozás nem haladja meg az Önkormányzat által az életjáradékos részére kifizetendő egyösszegű járadék összegét, a lakás forgalmi értékének 15 %-t, 80. életév betöltését követően 20 %-át.

Az életjáradéki szerződéssel az életjáradékos személy lakása az Önkormányzat tulajdonába kerül, de az életjáradékos holtig tartó haszonélvezeti jogának biztosítása mellett.

 

 Az életjáradékos személyt a lakás tulajdonjogáért cserébe az alábbi jogosultságok illetik meg:

 

- a lakás forgalmi értékének 15%-a, 80. életév betöltését követően a lakás forgalmi értékének 20 %-ának megfelelő pénzösszeg egyösszegű kifizetése életjáradékos részére a szerződés aláírását követő 15 napon belül,

- az Önkormányzat a szerződő fél részére havi rendszerességgel életjáradékot folyósít. A járadék mértéke a jogosult nemének és szerződés-kötéskori életkorának figyelembevételével, az ingatlan forgalmi értékének az alábbi táblázat szerint megállapított ezreléke (szorzószám),

 

65 éves

kor felett

70 éves

kor felett

75 éves

kor felett

80 éves

kor felett

85 éves

kor felett

90 éves

kor felett

 

Férfi

 

      2,3

 

      2,5

 

      2,7

 

      3,0

 

     3,5

 

     4,0

 

 

      2,1

 

      2,3

 

      2,5

 

      2,8

 

      3,3

 

      3,8

 

- az Önkormányzat kötelezettsége a lakásra számított társasházi közös költség, a lakás biztosítási díjának, valamint az életjáradékos személy eltemettetési költségeinek kifizetése,

- az Önkormányzat a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának megőrzése érdekében végzett szükséges munkálatok költségeinek 70 %-át kifizeti életjáradékos részére.

 

A lakás forgalmi értékbecslését független ingatlanforgalmi értékbecslő végzi. Az értékbecslés elkészítésének költségeit az Önkormányzat állja.

 

A „lakásért-életjáradék” részvételi szabályzata és az életjáradéki szerződés mintája elérhető a www.belvaros-lipotvaros.hu honlapon, valamint átvehető a Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztályon.

 A részletes feltételekről a Polgármesteri Hivatal, Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztályán lehet érdeklődni személyesen vagy telefonon keresztül az alábbi címen és telefonszámon:

 

Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 7. emelet 707.szoba

dr. Kravecz Erzsébet

872-74-35

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Életjáradéki szerződés megkötése iránti kérelem (pdf)

Elektronikus űrlap: Életjáradéki szerződés megkötése iránti kérelem