Lakás-karbantartási támogatás

A lakás-karbantartási támogatás a fűtőberendezés, tűzhely, melegvíz előállító berendezés, kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje, elektromos hálózat javítása, cseréje, beázás, csőrepedés után kőműves és hidegburkolási munkálatok elvégzéséhez adható.

 

Jogosultsági feltételek

Lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak az V. kerületben egy éve lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A lakás-karbantartási támogatás háromévenként egyszer vehető igénybe 80.000 Ft összeghatárig a fentiekben felsorolt munkák elvégzésére.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 24. § - 25. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Fehér Emese
Tel.: 872-7464

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Lakás-karbantartási támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Lakás-karbantartási támogatás